عماد هلالات:

دولت ایران و فراموشی اقتصاد 20 میلیارد دلاری آسیای مرکزی

کارشناسان توانایی تجاری ایران با آسیای مرکزی را حدود 20 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌اند درحالی که حجم تجارت ایران با این منطقه حدود 2 میلیارد دلار است. نیاز است که با واردکردن بخش خصوصی و فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی از ظرفیت این کشورها بهترین استفاده را کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 19 شهریور 1399 در 06:46

نور سلطان نظربایف درگذشت

رسانه‌های روسیه از مرگ نورسلطان نظربایف اولین رئیس جمهور قزاقستان و رهبر این کشور خبر دادند.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 27 مرداد 1399 در 10:43

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار