میکائیل دیانی:

خورشید؛ بچه‌های آسمانی دیگر

فیلم خورشید این نوید را می‌دهد که ما قرار است همان مجیدی خالق «آواز گنجشک‌ها» و «رنگ خدا» را بینیم که به خوبی می‌تواند از نابازیگر کودک بازی بگیرد و بتواند با چند کودک، داستانی را خلق کند که مخاطب، آن داستان را لمس کند و از دیدنش لذت ببرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 20 بهمن 1398 در 10:26

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار