مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند.
تقویم روزنامه فرهیختگانجمعه 22 فروردین 1399 در 12:45

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار