زهیر توکلی:

به جست‌وجوی برادر

این برادر بزرگ‌تر (که جلال او را همان‌قدر کم دیده که ناصرخسرو را) تکه‌ای گمشده از تاریخ و جغرافیای شخصی جلال است و او به حجاز می‌آید، ولی برادر را نمی‌یابد و نه هیچ‌اثری از قبرش را. این موقعیت تمثیلی، به زبان حال به جلال می‌گوید که اینجا میقات است نه میعاد! به‌دنبال کسی نگرد که اینجا هرکه آمده است و هرکه می‌آید، «خسی است در میقات.»
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 07 مرداد 1399 در 12:05

رضا پاینده:

امام تحول؛ درآمدی بر نظریه ناب نوآوری

پرداختن به امام از منظر تحول و پرداختن به تحول از دریچه امام و استفاده از عبارت «امام تحول»، بابی را برای مباحث اندیشه‌ای می‌گشاید. این اتفاق اهمیت تحول و نوآوری در منظومه مفاهیم اسلامی و اهمیت شخصیت امام در مطالعات نوآوری را نشان می‌دهد.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 27 خرداد 1399 در 10:40

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

نکاتی در باب مباحث بنری در غدیر اخیر

تفقه و جستن از دام تحجر

احسان زیورعالم:

جنگ روایت را برده‌اند

درباره لیست نام‌آشنای املاک بنیاد مستضعفان

کلید فتاح

سجاد رشیدی‌پور:

شاعر امروز

محمدرضا بازرگانی:

تسخیر جهان با شعر

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار