جلال، از نسل تضادها

شاید بتوان گفت مهم‌ترین دستاورد جلال، کم‌کردن فاصله میان روشنفکران مدرن و روحانیون و ایجاد زمینه برای اتحاد آنها در مقابل حکومت استبدادی شاه و اصالت‌دادن به مبارزه با غرب است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 18 شهریور 1399 در 08:49

رضا پاینده:

امام تحول؛ درآمدی بر نظریه ناب نوآوری

پرداختن به امام از منظر تحول و پرداختن به تحول از دریچه امام و استفاده از عبارت «امام تحول»، بابی را برای مباحث اندیشه‌ای می‌گشاید. این اتفاق اهمیت تحول و نوآوری در منظومه مفاهیم اسلامی و اهمیت شخصیت امام در مطالعات نوآوری را نشان می‌دهد.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 27 خرداد 1399 در 10:40

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار