صادق امامی:

عملیات ایذایی آمریکا برای‌ کودتا در عراق

آمریکایی‌ها با به راه انداختن یک عملیات ایذایی در پایگاه تاجی، بهانه لازم برای هدف قرار دادن گروه‌های مقاومت و حتی ارتش عراق را به‌دست آوردند.
تقویم روزنامه فرهیختگانجمعه 23 اسفند 1398 در 23:49

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار