در نقد و دفاع علیرضا پناهیان به بهانه اظهارات اخیر او

گفت‌وگوی انتقادی آری، ترور شخصیت خیر

افراد و گروه‌هایی که این روزها را بهترین زمان برای حمله به پناهیان یافته‌اند دو ضرر عمده به جامعه وارد آوردند؛ اول اینکه مسیر بی‌اخلاقی را باز کرده و باب این را گذاشته‌اند که برای نقد یک فرد می‌توان به زندگی خصوصی او سرک کشید ضرر دوم این است که این افراد درواقع مسیر و باب گفت‌وگو را در جامعه بسته‌اند، خطای بزرگی که اثراتش حتما از مورد اول بیشتر است.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 20 شهریور 1399 در 01:27

یادداشت پرویز امینی درباره تخریب پناهیان

نقد کجا؟ غارت کجا؟

پناهیان البته گفتارها و دیدگاه‌های قابل نقد نیز کم نداشته و بارها با صراحت و شفافیت نقد شده است. اما نقد پناهیان کجا و به غارت بردن حیثیت و آبرویش و لجن مال کردن شخصیتش کجا؟
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 19 شهریور 1399 در 11:55

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار