تحلیل دیدگاه جناب آقای حیدری بر قرائت رسمی از دین و علم‌گرایی محض در دنیای غرب

دفاع از دین راستین

همان‌گونه که در آیات قرآن مکرر اشاره شده است چه بسا شیوع بیماری‌ها و بلایا ازجمله همین ویروس کشنده کرونا چه به‌صورت مستقیم از جانب خداوند ارسال شده باشد و چه به‌صورت غیرمستقیم که با اذن او در میان خلق منتشر و اثرگذار شده، عاملی است برای دعوت مردمان بریده از معنویت و حقیقت هستی به تضرع و انابه.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 11 شهریور 1399 در 12:03

6 نشانه علم‌گرایی از نگاه سوزان هاک

علم، آری؛ علم‌گرایی، نه

سوزان هاک نتیجه می‌گیرد که هرچند استفاده از علم جدید و فناوری‌های علمی -خصوصا در حوزه پزشکی- بسیار مفید هستند ولی احترام بیش از حد به این دستاوردهای عظیم علمی و جایگزین شدن این دستاوردهای مذکور به‌جای مهارت‌ها و تکنیک‌های قدیمی و سنتی، ما را مغرور کرده و لذا این امر باعث شده که علم را برتر از سنت قرار دهیم و این خود نوعی علم‌گرایی یا بهتر بگوییم علم‌پرستی است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 10 تیر 1399 در 14:52

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار