عبدالله عبداللهی:

صورت‌بندی مسئله کرونا و انتخاب‌های ما؛ چرا باید کار را جدی‌تر گرفت؟

"در صورتی که جدی‌ترین کنترل‌ها و محدودیت‌ها را با تصمیمات بزرگ و اجرای مقتدرانه از دست بدهید و زمان از اختیار شما خارج شود، گزینه‌ها هم از کنترل شما خارج خواهد شد."
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 06 فروردین 1399 در 17:28

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار