سنای آمریکا طرح کاهش اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران را تصویب کرد

مجلس سنای آمریکا امروز جمعه قطعنامه‌ای را که خواستار کاهش اختیارات جنگی رئیس‌جمهور این کشور علیه ایران است را به تصویب رساند.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 24 بهمن 1398 در 22:55

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار