سید حسن نصرالله:

شرایط مقاومت در منطقه، شبیه شرایط شعب ابی‌طالب است

دبیرکل حزب‌الله شرایط تحریمی امروز علیه مقاومت لبنان و ایران را به شرایط دشوار محاصره و تحریم مسلمان در شعب ابی‌طالب تشبیه کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 20 اردیبهشت 1399 در 03:20

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار