آقای ریال و دوستان!

مردم یادشان می ماند که چه کسانی عزت کشورشان را با ریال معامله کردند. راستی در عربستان هم کرونا آمده است، اما برای آقای ریال و دوستانش پول مهمتر بوده.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 15 اسفند 1398 در 18:40

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار