گفت وگوی «فرهیختگان» با چهار کارگردان درباره حوزه هنری

فرصت‌های سوخته

با چهار چهره‌ای که در طول این سال‌ها، آشنایی‌هایی را با سیاست‌های حوزه هنری داشتند، وارد بحث شده تا متوجه شویم نهادی که آن روزها از دل بحران‌ها با هدف آرمان‌گرایی دغدغه‌های فرهنگی شکل گرفت، امروز در چه نقطه‌ای ایستاده است.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 04 تیر 1399 در 17:33