6 نشانه علم‌گرایی از نگاه سوزان هاک

علم، آری؛ علم‌گرایی، نه

سوزان هاک نتیجه می‌گیرد که هرچند استفاده از علم جدید و فناوری‌های علمی -خصوصا در حوزه پزشکی- بسیار مفید هستند ولی احترام بیش از حد به این دستاوردهای عظیم علمی و جایگزین شدن این دستاوردهای مذکور به‌جای مهارت‌ها و تکنیک‌های قدیمی و سنتی، ما را مغرور کرده و لذا این امر باعث شده که علم را برتر از سنت قرار دهیم و این خود نوعی علم‌گرایی یا بهتر بگوییم علم‌پرستی است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 10 تیر 1399 در 14:52

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار