سنای آمریکا طرح کاهش اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران را تصویب کرد

مجلس سنای آمریکا امروز جمعه قطعنامه‌ای را که خواستار کاهش اختیارات جنگی رئیس‌جمهور این کشور علیه ایران است را به تصویب رساند.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 24 بهمن 1398 در 22:55

تظاهرات ضد ترامپ در ساختمان سنای آمریکا

حدود یکصد نفر از مخالفان ترامپ در ساختمان سنای آمریکا جمع شده و خواستار برکناری وی به‌خاطر پرونده اوکراین‌گیت و سیاست‌های تنش زای او علیه ایران شدند.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 18 دی 1398 در 16:45

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار