محمد زعیم‌زاده:

پاس‌گل به حجاریان از بهارستان

آنها درپس صحنه دارند برای انتخابات 1400 آماده می‌شوند، با همین نظارت استصوابی و با همین شورای نگهبان و با همین شرایط و حرف‌هایی از این جنس بیشتر برای دیو و دلبرسازی در موضوع آزادی‌های سیاسی است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 18 شهریور 1399 در 08:55

محمد زعیم‌زاده:

اصلاح‌طلبان‌ و بازگشت به‌ رویای‌مونرو‌‌-انیشتین

هرچند هنوز برای پیش‌بینی فضای سیاسی بهار 1400 زود است اما شواهد نشان می‌دهد آنها هم مانند کارگزاران بیشتر به انتخابات نوامبر در واشنگتن دل بسته‌اند و احتمالا دوباره به دکترین مونرو-انیشتین امیدوارند.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 28 مرداد 1399 در 01:25

جعفر حسن‌خانی:

نامه‌ای بر یک تامل

تلقی حاکمیت از نامه آقای موسوی خوئینی‌ها، تلقی ساختارشکنانه‌ای نبود و هیچ حمله‌ای از سمت ساختارهای رسمی کشور متوجه ایشان نشد و برخوردی هم صورت نگرفت. آنچه شما «حمله» خوانده‌اید انتقاد جمعی از نیروهای اجتماعی به نامه ایشان بوده است.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 16 تیر 1399 در 03:49

محمد زعیم‌زاده:

حجاریان و داغ ننگ رادیکالیسم

راز رادیکالیسم حجاریان و رفقا هم در همین پیش‌بینی معکوس تاجزاده نهفته است، همین اعداد می‌گویند چک سفید امضایی که داده بودید برگشت خورده است، سرکنگبینِ رادیکالیسمِ بی‌آرمان صفرا فزوده است، حالا وقت آن رسیده فرمان را بچرخانیم.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 25 خرداد 1399 در 01:09

نقدی بر اظهارات اخیر سعید حجاریان

حکمرانی خوب؛ پرسش فلسفی یا غرض سیاسی؟

اینکه سیاست‌ورزی مانند سعید حجاریان، موضوع «حکمرانی خوب» را در حوزه سیاست عینی پیش می‌کشد (ر.ک: هفته‌نامه صدا، بهمن 98) خیلی مغتنم است و باید به استقبال آن رفت. اما همانطور که در بند یکم بیان شد، چنین التفاتی وقتی مبارک است که در همان بنیاد فلسفی طرح شود.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 21 بهمن 1398 در 02:20

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار