پیمان طالبی:

هر روز، روز سعدی است

این یادداشت را گذاشتم برای روزی که به‌تعبیر تقویم «روز سعدی» نباشد که بگویم هر روز، روز سعدی است و روز حافظ. هر روز باید دیوان حافظ را ورق زد و کلیات سعدی را کنار دست داشت.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 در 03:02

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار