پایان نگارش سریال «شهید زین الدین»

نویسنده سریال «شهید زین الدین» گفت: می خواهیم در این سریال «شهید زین الدین» را به نسل جدید معرفی کنیم و نسل جدید باید از شهیدان درس بگیرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 07 تیر 1399 در 10:53

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار