حسین مدرس‌‌خیابانی:

در دفاع از تولید ملی؛ اکسیر نجات اقتصاد

انتخاب راهبرد «جهش تولید» برای سال 1399، درواقع تاکید بر ادامه شعار سال‌های گذشته است. بدیهی است مقام معظم رهبری به همه امور اقتصادی کشور اشراف کامل دارند، لذا نام‌گذاری سال‌جاری به‌نام «جهش تولید» قطعا منشأ اثر خواهد بود.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 30 اردیبهشت 1399 در 09:50

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار