دکتر طهرانچی در مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران:

ماموریت ما ارتقای علمی، گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان دانشگاه آزاد است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به 3 مطالبه مقام معظم رهبری از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: «رهبر معظم انقلاب ارتقای علمی، گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان دانشگاه آزاد اسلامی را از مسئولان این دانشگاه مطالبه کردند که این امر باید با همراهی و صمیمیت، محقق و برآورده شود.»
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 06 خرداد 1399 در 21:12

آقامیری تأکید کرد

لزوم گسترش امکانات دانشگاهی برای دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بر لزوم گسترش امکانات دانشگاهی و ایجاد فضای فیزیکی مناسب برای دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران تأکید کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 06 خرداد 1399 در 14:50

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی:

بسیاری از اساتید بزرگ دانشگاه‌های دولتی فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم پزشکی آزاد هستند

دکتر نفر گفت: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران جزو اولین دانشگاه های علوم پزشکی کشور است که بسیاری از اساتید بزرگ، فارغ التحصیل این دانشگاه هستند.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 06 خرداد 1399 در 14:40

نگاهداری:

کیفی سازی و استانداردسازی خدمات مهمترین برنامه‌ دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، کیفی سازی و استانداردسازی خدمات و احیا ظرفیت های برون دانشگاهی را از مهمترین برنامه های این واحد دانشگاهی اعلام کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 06 خرداد 1399 در 14:15

با حکمی از سوی دکتر طهرانچی

دکتر نگاهداری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران را منصوب کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 01 خرداد 1399 در 21:29

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار