چرا پروژه حلقه فکری پرسش شکست خورده است؟

دشواری‌های ترجمه به‌جای تفکر

سردمداران سیاست‌های اقتصادی کشور در طول دهه‌ها از واژه نئولیبرالیسم برای تطهیر خود استفاده کرده و می‌کنند... اطلاق واژه نئولیبرالیسم بر اقتصاد کشور یک خطای شناختی توسط روشنفکران است.»
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 13 اردیبهشت 1399 در 09:37

هزینه‌های تست کرونا در آمریکا 12 برابر آلمان، 81 برابر انگلیس و 190 برابر چین است

ویروس سرمایه‌داری علیه سلامت

ماجرای ارقام بالای تست کرونا در آمریکا در حالی تبدیل شدن به یک ماجرای سیاسی هم هست و از آنجایی که رقابت‌های انتخاباتی آغاز شده، خیلی‌ها از موثر بودن این ماجرا بر نتایج انتخابات آمریکا در صورت افزایش همه‌گیری خبر می‌دهند.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 12 اسفند 1398 در 00:00

حسین کچویان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

چپ به‌‌ لحاظ ساختاری در سرمایه‌داری هضم‌ شده

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران کچویان معتقد است قدرت سرمایه‌داری در هضم رقبا باعث شده تا چپ به‌نوعی در ساختار سرمایه‌داری جذب شود و نقش کارکردی ایفا کند.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 23 آذر 1398 در 07:56

چالش اسکورسیزی ــ مارول

جدال سرمایه‌داری و سوپرسرمایه‌داری در هالیوود

هالیوود در یک‌ماه اخیر محل نزاع دو جریان سینمایی بود؛ طرفداران سینمای مارول و ازسوی دیگر کارگردان‌هایی که نسبت به سیطره این جریان سینمایی در هالیوود موضع گرفتند.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 19 آبان 1398 در 09:40

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

ابوالقاسم رحمانی:

آنچه آقای وزیر نگفت

محمدامین باقری‌کنی:

دلالت‌های مغفول یک نامه

محمد زارع‌شیرین‌کندی:

تجدد یا تجددها؟

جعفر حسن‌خانی:

نامه‌ای بر یک تامل

محمدمهدی فریدونی:

پازل ناتمام حل معضل مسکن

چرا بازاریابی سیاسی رویدادهای انقلاب اسلامی مهم است؟

جنایات، ولی بی‌مکافات

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار