انصراف «نیکزاد» و «حسینی» از نامزدی ریاست مجلس یازدهم

منتخبان مردم اردبیل و تنکابن در مجلس یازدهم از نامزدی برای ریاست مجلس دوره یازدهم کناره‌گیری کردند.
تقویم روزنامه فرهیختگانجمعه 02 خرداد 1399 در 13:05

«فرهیختگان» گزارش می‌دهد

سندرومِ احساس بی‌رقیبی اصولگرایان

صف‌بندی درون طیف‌های مختلف اصولگرایان برای کسب کرسی ریاست مجلس یازدهم آغاز ناامیدکننده‌ای برای مجلس جدید است.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 28 اردیبهشت 1399 در 04:00

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار