رضا کردلو:

تلویزیون محافظه کارتر از ۲۰ سال پیش! بخش دوم؛ نقض واقع نمایی و عادی شدن سانسور مسائل اجتماعی

یکی از نمودهای محافظه کاری درمجموعه صداوسیما گریز از واقع نمایی است! این رویکرد بیشتر بر حوزه معاونت سیاسی، اخبار و تعداد زیادی از برنامه های تلویزیونی حاکم است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 12 فروردین 1399 در 19:29

رضا کردلو:

تلویزیون محافظه کارتر از بیست سال پیش؛ بخش اول:خسارت‌های محدودیت ژانر

معاون سیما تلاش می کند با حلوا حلوا کردن پروژه هایی مانند سلمان فارسی و حضرت موسی دهان رسانه ها را شیرین کند و توجه مخاطبان را به خود معطوف کند. اما مساله ای که گفتیم کماکان پابرجاست و ژانرهای تولید سریال از تنوع کافی برخوردار نیستند.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 11 فروردین 1399 در 13:29

رضا کردلو:

درباره جنجال در حرم معصوم و جهل جماعت!‌

امروز این فیلمهای حمله به حرم حضرت معصومه و هتک حرمت آن مقام مقدس، به اسم زیارت(و البته زیارت زورکی) مرا یاد تصاویری که از صفین در حافظه ما ساخته شده است انداخت.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 27 اسفند 1398 در 00:24

رضا کردلو:

عینک ته‌استکانی اخبار صداوسیما

به‌جای آن موضع انتقادی منفی در مقابل اداره گذرنامه، باید مساله روستای چنارمحمودی لردگان با عینک نقادانه نگاه می‌شد که بهانه دست ضدانقلاب نیفتد! ضدانقلابی که منتظر نشسته از ضعف رسانه‌ای و بخش خبری صداوسیما و آب گل‌آلود هر اعتراضی در ایران سوءاستفاده کند.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 16 مهر 1398 در 13:34

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار