مسعود فروغی:

رای شفاف مهم‌تر از نتیجه اعتبارنامه تاجگردون

راه مطمئن، نهایی‌کردن پرونده‌هایی است که مجموعه‌های مطالبه‌گر یا افراد در نهادهای قانونی مطرح می‌کنند. بالاخره صحت یا دروغ‌بودن ادعاها باید روشن شود. این «پایان باز»های مرسوم سم مهلک «اعتماد اجتماعی» است وگرنه برخورد با فسادی که با قدرت سیاسی درهم‌تنیده شده باشد، سخت‌تر خواهد شد.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 07 تیر 1399 در 05:18

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار