نگاهی به روند اجرای دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای ایران علیه آمریکا

پیروزی روی کاغذ

آنچه امروز مورد سوال است آن است که با گذشت حدود یک‌سال از صدور این دستور، آمریکا تا چه حد مطابق مفاد دستور و تعهداتی که به این وسیله برایش ایجاد شده عمل کرده است؟
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 03 آذر 1398 در 10:25

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار