با حکمی از سوی دکتر طهرانچی

دکتر نگاهداری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران را منصوب کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 01 خرداد 1399 در 21:29

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار