دکتر محمد‌مهدی طهرانچی:

پیام کرونا برای انسان مدرن

حالا چه شده که این طبیب قرن بیست و یکمی تنها به او می گوید در خانه بنشین. بحث بر ناکارآمدی مطلق علم، این فضیلت اعطایی خداوند به بشر نیست؛ بحث بر سر شکست باور کمال‌انگاری علم قرن مدرن و حاکم دانستن آن بر همه چیز است.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 28 اسفند 1398 در 15:00

دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان‌کرد

جزئیات برنامه‌های راهبردی راه‌اندازی کسب‌وکار در دانشگاه‌آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سفر به استان بوشهر صبح پنجشنبه به صورت سرزده از ساختمان شهید مفتح دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر بازدید کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانجمعه 06 دی 1398 در 21:05

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار