جزئیات پیشنهاد به دولت برای جایگزینی ایده خطرناک تغییر کاربری زمین‌های اطراف شهر

تولید مسکن به جای تولید دلال

نتایج نشان می‌دهد به‌جای دستور به سلاخی کردن بهترین زمین‌های کشاورزی در محدوده و حریم شهرهای کشور (دستور اخیر رئیس‌جمهور)، در شهر تهران به اندازه 29 درصد از مساحت شهر فضا برای گسترش و تامین مسکن ارزان قیمت وجود دارد. این الگو در کنار مزیت «زمین صفر»، مشکلات مسکن مهر را هم نخواهد داشت.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 10 تیر 1399 در 10:00

سیدعلیرضا سجادیه:

فریاد فسادستیزی و گوش ناشنوای دولت‌‌ها

همزمان با فرمان رهبری و تاکیدات و تصریحات چندین‌باره ایشان، جنبشی به نام «عدالتخواهی» در دانشگاه‌های مختلف تاسیس شد و اولویت خود را شناسایی یا معرفی مفاسد گوناگون و مطالبه مبارزه با آن توسط دستگاه‌های مختلف قرار داد و مورد حمایت رهبری نیز قرار گرفت.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 08 تیر 1399 در 15:37

دکترین شوک از دولت سازندگی تا دولت روحانی

آخرین آزمـون شوک‌درمـانی نئـولیبـرال‌ها

چه تاکتیکی افزایش شبانه بنزین آن‌هم در ساعت صفر بامداد روز جمعه را برای ژنرال‌های دولت تجویز کرده بود؟ چه ضرورتی ایجاب می‌کرد دولتی‌ها از اجرای گام‌به‌گام این مصوبه سران قوا چشم بپوشند و تدبیرشان بر اجرای دفعی این سیاست حکم کند؟
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 03 آذر 1398 در 09:20

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار