داود مهدوی‌زادگان:

حضور در انتخابات در پارادایم حق و تکلیف

می‌توانیم حق انتخابات را، هم برای فرد و هم برای جامعه، لحاظ کنیم و به این ترتیب، به ‌اعتبار حق عمومی، حکومت اسلامی مکلف است که از آحاد جامعه بخواهد تا در انتخابات شرکت کنند.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 01 اسفند 1398 در 02:56

داود مهدوی‌زادگان:

حاج‌قاسم، سردار دولت- ملت اسلامی

اگر از منظر فلسفه سیاسی به نقش امثال سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی نظر کنیم، می‌بینیم که اینان کاری کردند کارستان و در تکوین دولت-ملت، نقشی اساسی داشتند و این با گفتمان انقلاب اسلامی است که امکان‌پذیر شد، نه با «منورالفکری مشروطه» یا با «غرب‌زدگی استبداد پهلوی» یا مانند آن.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 29 بهمن 1398 در 10:04

نقدی بر اظهارات اخیر سعید حجاریان

حکمرانی خوب؛ پرسش فلسفی یا غرض سیاسی؟

اینکه سیاست‌ورزی مانند سعید حجاریان، موضوع «حکمرانی خوب» را در حوزه سیاست عینی پیش می‌کشد (ر.ک: هفته‌نامه صدا، بهمن 98) خیلی مغتنم است و باید به استقبال آن رفت. اما همانطور که در بند یکم بیان شد، چنین التفاتی وقتی مبارک است که در همان بنیاد فلسفی طرح شود.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 21 بهمن 1398 در 02:20

نقد دکتر داود مهدوی‌زادگان به موضوع اخیر سروش محلاتی

حذر کردن‌های اسلام آمریکایی از انتقام سخت

وقتی دشمنان اسلام با خفت و خواری سرزمین مسلمانان را ترک می‌کنند و حاکمیت را به خود مسلمانان واگذار می‌کنند و از دخالت در تعیین سرنوشت مردم منطقه خودداری می‌کنند؛ این نحو ترک منطقه به‌مثابه انتقام سخت تلقی می‌شود.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 21 دی 1398 در 10:19

پاسخ داود مهدوی‌زادگان به رحیم محمدی در تحلیل وقایع آبان ۹۸

جامعه‌شناسیِ بی‌مسئولیت

این نامه بهانه‌ای است برای روشنگری پاره‌ای از مسائل سیاسی و اجتماعی امروز ایران که از ناحیه این دسته از جامعه‌شناسان به‌شدت ایدئولوژیک ایرانی، وارونه و باژگونه تحلیل می‌شود.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 08 دی 1398 در 09:57

نقد تفصیلی داود مهدوی‌زادگان به محمد‌ سروش‌محلاتی

نقد دستگاه فقه خوارجی

نتیجه مهمی که از آیه شریفه تخاصم دو گروه مومن (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُومِنِینَ اقْتَتَلُوا) و این پنج آیه دیگر به دست می‌آید، آن است که احکام باغی در هیچ‌کجا استثنا نشده است حتی با قرار گرفتن در موقعیت اضطرار.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 28 آذر 1398 در 01:49

داود مهدوی‌زادگان:

اندکی صبر باید که سحرنزدیک است

اکنون جامعه انقلابی به میزانی از رشد رسیده است که می‌توان با آنان درباره مراتب والاتر ولایت سخن گفت. چنین جامعه‌ای با پیروی از ولی‌فقیه و اندکی صبر، به سپیده‌دمان صبح پیروزی نزدیک است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 19 آذر 1398 در 11:03

داود مهدوی‌زادگان:

ظرفیت مدنی هیات‌های مذهبی

هیات مذهبی، نهادی جمعی است که خاستگاه دینی دارد. کنش ارادتی، قدرت بسیج‌گری و سهولت در عمل؛ سه ویژگی مهم چنین نهادی است. این هر سه ویژگی در حل مسائل و معضلات اجتماعی بسیار سازنده است.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 18 آبان 1398 در 15:28

داود مهدوی‌زادگان:

آهی سوزان بر جهانی بی‌روح

این جهان عادی‌شده است که کشته اشک بر حسین(ع) است و دلباخته امام‌حسین(ع) در روز عاشورا و اربعین، با این اشک ناب همه انسان‌دوستی، همدردی، همیاری و محبت‌ورزی را احساس می‌کند و از این احساس مقدس خود شاد و خندان است.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 25 مهر 1398 در 14:34

نقد داود مهدوی‌زادگان به جامعه‌ کلنگی کاتوزیان

جامعه کوتاه‌مدت یا جامعه شناسی کوته‌بین؟

نظریه جامعه کوتاه‌مدت ایرانی یا نظریه جامعه کلنگی در تحلیلی که درمورد تاریخ اروپا می‌کند در خیلی موارد صحیح نیست و در مورد جامعه ایرانی هم خیلی مواضع و مواردش پذیرفتنی نیست.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 16 مهر 1398 در 11:05

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار