علوم‌انسانی، ناکارآمدی و احساس بیهودگی؛ قسمت سوم و پایانی

متوقعان تشویق و قدردانی

مفروض گفتار حاضر این است که در موقعیت بحرانی کروناویروس، جامعه ایرانی با موج دوم کرونا درگیر است. در این موج، چالش‌هایی که کرونا در حوزه فرهنگی و اجتماعی پدید آورده است، معطوف به تجربه‌زیسته مدرن است. در این فصل، علوم انسانی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 06 خرداد 1399 در 15:37

داود مهدوی‌زادگان:

علوم انسانی؛ ناکارآمدی و احساس بیهودگی

با وقوع حادثه کروناویروس، چالشی بزرگ در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی پدید آمده است به‌طوری‌که بخشی از اصحاب علوم‌انسانی درصدد توضیح ضرورت و کار آن در وضعیت بحرانی برآمده‌اند. بنابراین، از جهت وجود بحران در حوزه علوم‌انسانی، جای هیچ تردیدی نیست.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 29 اردیبهشت 1399 در 10:50

موج دوم کرونایی در ایران (بخش دوم)

علوم انسانی؛ ناکارآمدی و احساس بیهودگی (قسمت دوم)

اصحاب علوم‌انسانی و اجتماعی نتوانستند وقوع فاجعه‌ای ویرانگر را پیش‌بینی و پیشگیری کنند. هشدارهایشان هم درحین وقوع بحران است و به‌دلیل فقدان پروتکل‌های فرهنگی، چندان هم جدی گرفته نمی‌شود. در این ‌صورت، چگونه است که اینان می‌توانند درباره شرایط پساکرونایی سخن بگویند.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 29 اردیبهشت 1399 در 10:45

موج دوم کرونایی در ایران(بخش دوم)

علوم انسانی؛ ناکارآمدی و احساس بیهودگی (قسمت اول)

با وقوع حادثه کروناویروس، چالشی بزرگ در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی پدید آمده است به‌طوری‌که بخشی از اصحاب علوم‌انسانی درصدد توضیح ضرورت و کار آن در وضعیت بحرانی برآمده‌اند. بنابراین، از جهت وجود بحران در حوزه علوم‌انسانی، جای هیچ تردیدی نیست.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 28 اردیبهشت 1399 در 09:45

نقدِ تحلیل انتقادی دکتر احمد حسینی بر یادداشت دکتر داود مهدوی‌زادگان

مصرف و مصادره‌به‌مطلوب در مدرن‌خواهیِ ایرانی

حسینی نوشته‌ است که فاضلی از موج اول فرهنگی کرونا گذشته و به موج دوم نیز پرداخته است بلکه در موج دوم از پیشتازان نیز بوده است. مهدوی‌زادگان نیز این نکته را رد نکرده بلکه اثبات نیز کرده است اما به مطلب مهم‌تری نیز اشاره دارد و آن اینکه رویکرد ایدئولوژیک مدرن‌خواهان، من‌جمله فاضلی، مانع از آن است که در این نقد و نقادی‌شان جدی باشند.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 22 اردیبهشت 1399 در 05:00

داود مهدوی‌زادگان:

موج دوم کرونایی در ایران

بحران کرونا نه‌تنها آیین‌ها را به‌تعلیق درآورده است، بلکه در حال به‌تعلیق درآوردن خیابان و مکان برای ما و همه شهروندان جهان است.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 در 01:44

گزارشی از نامه داود مهدوی‌زادگان به حسن محدثی

جدال با اباحه‌گری سیاسی و جنسی

مهدوی‌زادگان در ابتدای نامه خطاب به محدثی نوشته است: «با نوشته‌های جنابعالی آشنا هستم و آن سخنرانی را هم به‌دقت گوش دادم و گزارش روزنامه و نیز تمام مطالبی را که تا این تاریخ در کانال تلگرامی‌‌تان آورده‌اید، مطالعه کرده‌ام. بنابراین، گمان نبرید که عرایض من بدون آشنایی با نظرات و آثار شما بوده است.»
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 21 اسفند 1398 در 22:17

داود مهدوی‌زادگان:

حضور در انتخابات در پارادایم حق و تکلیف

می‌توانیم حق انتخابات را، هم برای فرد و هم برای جامعه، لحاظ کنیم و به این ترتیب، به ‌اعتبار حق عمومی، حکومت اسلامی مکلف است که از آحاد جامعه بخواهد تا در انتخابات شرکت کنند.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 01 اسفند 1398 در 02:56

داود مهدوی‌زادگان:

حاج‌قاسم، سردار دولت- ملت اسلامی

اگر از منظر فلسفه سیاسی به نقش امثال سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی نظر کنیم، می‌بینیم که اینان کاری کردند کارستان و در تکوین دولت-ملت، نقشی اساسی داشتند و این با گفتمان انقلاب اسلامی است که امکان‌پذیر شد، نه با «منورالفکری مشروطه» یا با «غرب‌زدگی استبداد پهلوی» یا مانند آن.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 29 بهمن 1398 در 10:04

نقدی بر اظهارات اخیر سعید حجاریان

حکمرانی خوب؛ پرسش فلسفی یا غرض سیاسی؟

اینکه سیاست‌ورزی مانند سعید حجاریان، موضوع «حکمرانی خوب» را در حوزه سیاست عینی پیش می‌کشد (ر.ک: هفته‌نامه صدا، بهمن 98) خیلی مغتنم است و باید به استقبال آن رفت. اما همانطور که در بند یکم بیان شد، چنین التفاتی وقتی مبارک است که در همان بنیاد فلسفی طرح شود.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 21 بهمن 1398 در 02:20

نقد دکتر داود مهدوی‌زادگان به موضوع اخیر سروش محلاتی

حذر کردن‌های اسلام آمریکایی از انتقام سخت

وقتی دشمنان اسلام با خفت و خواری سرزمین مسلمانان را ترک می‌کنند و حاکمیت را به خود مسلمانان واگذار می‌کنند و از دخالت در تعیین سرنوشت مردم منطقه خودداری می‌کنند؛ این نحو ترک منطقه به‌مثابه انتقام سخت تلقی می‌شود.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 21 دی 1398 در 10:19

پاسخ داود مهدوی‌زادگان به رحیم محمدی در تحلیل وقایع آبان ۹۸

جامعه‌شناسیِ بی‌مسئولیت

این نامه بهانه‌ای است برای روشنگری پاره‌ای از مسائل سیاسی و اجتماعی امروز ایران که از ناحیه این دسته از جامعه‌شناسان به‌شدت ایدئولوژیک ایرانی، وارونه و باژگونه تحلیل می‌شود.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 08 دی 1398 در 09:57

نقد تفصیلی داود مهدوی‌زادگان به محمد‌ سروش‌محلاتی

نقد دستگاه فقه خوارجی

نتیجه مهمی که از آیه شریفه تخاصم دو گروه مومن (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُومِنِینَ اقْتَتَلُوا) و این پنج آیه دیگر به دست می‌آید، آن است که احکام باغی در هیچ‌کجا استثنا نشده است حتی با قرار گرفتن در موقعیت اضطرار.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 28 آذر 1398 در 01:49

داود مهدوی‌زادگان:

اندکی صبر باید که سحرنزدیک است

اکنون جامعه انقلابی به میزانی از رشد رسیده است که می‌توان با آنان درباره مراتب والاتر ولایت سخن گفت. چنین جامعه‌ای با پیروی از ولی‌فقیه و اندکی صبر، به سپیده‌دمان صبح پیروزی نزدیک است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 19 آذر 1398 در 11:03

داود مهدوی‌زادگان:

ظرفیت مدنی هیات‌های مذهبی

هیات مذهبی، نهادی جمعی است که خاستگاه دینی دارد. کنش ارادتی، قدرت بسیج‌گری و سهولت در عمل؛ سه ویژگی مهم چنین نهادی است. این هر سه ویژگی در حل مسائل و معضلات اجتماعی بسیار سازنده است.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 18 آبان 1398 در 15:28

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار