محمدباقر خرمشاد در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

آینده لیبرالیسم به تحرک نظری رقبا بستگی دارد

اینکه ناسیونالیسم به‌عنوان بدیلی برای لیبرالیسم تبدیل شود باید منتظر ماند و دید، اما قطعا لیبرالیسم تحت فشار جدی قرار گرفته و حتما یکی از گزینه‌هایی که به‌عنوان رقیب لیبرالیسم می‌تواند مطرح باشد، ناسیونالیسم است.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 24 خرداد 1399 در 09:22

سعید طاوسی‌مسرور:

محاسنی که علی (ع) حرکت داد

در کتاب سیدهادی‌بن ابراهیم‌بن علی‌وزیر از علمای زیدی یمن در قرن نهم به نام «البروج فی اسماء امیرالمؤمنین»، اوصاف، کنیه ها و لقب ها و اسامی حضرت را گردآوری کرده که 290 عنوان شده و این تعداد همه مستند است.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 27 اردیبهشت 1399 در 02:55

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار