موفقیت دانشکده علوم‌پزشکی آبادان در درمان بیماران کرونا

رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت:تیم تحقیقاتی عفونی این دانشکده در درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا و توقف مرگ ناشی از این بیماری به موفقیت دست یافتند.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 06 فروردین 1399 در 18:28

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار