کرونا؛ یک کاتالیزور تاریخی

چرا تکنولوژی برنده اصلی بازی است؟

گذار از واقعیت به واقعیت مجازی. بشر جهان واقعی را به ساختمان فرسوده، آلوده و بمبگذاری‌شد‌ه‌ای تبدیل کرده که هرچه سریع‌تر باید آن را تخلیه کرد و کرونا، کاتالیزور این شیفت تاریخی-تمدنی است.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 14 اردیبهشت 1399 در 10:59

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

ابوالقاسم رحمانی:

آنچه آقای وزیر نگفت

محمدامین باقری‌کنی:

دلالت‌های مغفول یک نامه

محمد زارع‌شیرین‌کندی:

تجدد یا تجددها؟

جعفر حسن‌خانی:

نامه‌ای بر یک تامل

محمدمهدی فریدونی:

پازل ناتمام حل معضل مسکن

چرا بازاریابی سیاسی رویدادهای انقلاب اسلامی مهم است؟

جنایات، ولی بی‌مکافات

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار