نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

دادگاه‌‌های پیشین خلاف نظر رهبری برگزار شدند/ جای مبارزه با ریشه‌‌های فساد در دادگاه‌‌ها خالی است

معتقدم اکنون از یک درخت تنومند فساد صرفا سرشاخه‌‌ها درحال قطع شدن هستند و سوال اینجاست که ریشه کجاست؟ در دادگاه جای این افراد خالی بود؛ یعنی کسانی که این درخت را رشد دادند. اگر قرار است مبارزه با فساد صورت گیرد نباید مبارزه با تک شاخه‌‌ها باشد.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 17 شهریور 1399 در 09:01

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

دوره جدید برخورد با مفاسد اقتصادی ثمره عدالتخواهی قوه قضائیه است

شاه ویسی تاکید کد: بحث بزرگ‌تر این است که ساختار و جایگاه مبارزه با مفاسد باید تقویت شود، سطح مطالبات و انتظارات افزایش یافته است و چه بسا بخش‌بندی کردن، تخصصی کردن، جزئی‌تر کردن و نیز جایگاه شورا‌ها و حل وفصل دعاوی را باید ارتقا دهیم.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 17 شهریور 1399 در 08:44

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار