زهیر توکلی:

به جست‌وجوی برادر

این برادر بزرگ‌تر (که جلال او را همان‌قدر کم دیده که ناصرخسرو را) تکه‌ای گمشده از تاریخ و جغرافیای شخصی جلال است و او به حجاز می‌آید، ولی برادر را نمی‌یابد و نه هیچ‌اثری از قبرش را. این موقعیت تمثیلی، به زبان حال به جلال می‌گوید که اینجا میقات است نه میعاد! به‌دنبال کسی نگرد که اینجا هرکه آمده است و هرکه می‌آید، «خسی است در میقات.»
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 07 مرداد 1399 در 12:05

دنیای حج‌نویسی بعد از "خسی در میقات" جلال آل احمد به شدت متاثر از اوست

میراث ماندگار جلال در میقات

در آستانه عیدقربان و روز‌‌هایی که می توانست جور دیگری باشد، سراغ سفرنامه‌‌‌های حج رفتیم تا حج را از زبان کسانی بشنویم که تجربه این سفر را داشته‌اند.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 07 مرداد 1399 در 10:52

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

نکاتی در باب مباحث بنری در غدیر اخیر

تفقه و جستن از دام تحجر

احسان زیورعالم:

جنگ روایت را برده‌اند

درباره لیست نام‌آشنای املاک بنیاد مستضعفان

کلید فتاح

سجاد رشیدی‌پور:

شاعر امروز

محمدرضا بازرگانی:

تسخیر جهان با شعر

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار