قاب‌های ماندگار انتفاضه فلسطین

حماسه سنگ

فلسطین فراموش شدنی نیست تا زمانی که انتفاضه ادامه داشته باشد چه با سنگ، چه با راکت و چه با موشک‌های نقطه زن.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 در 09:20

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار