پله‌پله تا آغوش شیطان؛ رشد تدریجی ویروس فساد اقتصادی

چرا فساد اقتصادی به یک مساله عمومی تبدیل شد؟

چرا این وصله ناجور، به‌مانند ویروس سرطانی، رشد تدریجی پیدا کرد و به‌تدریج تبدیل به مطالبه عمومی در افکار عمومی شد؟ چرا فساد در حیطه اقتصادی، تصویر کشور را در دهه‌های گذشته لکه‌دار کرده است؟
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 07 تیر 1399 در 18:19

«فرهیختگان» گزارش می‌دهد

آینده‌پژوهی مقوله «کار»: تاملی برای الگوی پایه پیشرفت

طبق برآوردها طی 20 سال آینده حداقل 25 درصد مشاغل فعلی در بازار کار ایران از بین خواهند رفت. نوع مواجهه ما با این تغییرات چگونه باید باشد؟
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 در 03:39

حسین سرآبادانی‌تفرشی:

سوخت مردم، سوخت دولت

سوخت مردم، یک دولت قوی، کارآمد و نه کاسب‌کار و بنگاه‌محور است. سوخت دولت، اعتماد مردم به او برای گرفتن تصمیم‌های دشوار است. اگر این دو تامین نشود، اصل رابطه مردم با دولت در خطر سوختن است.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 21 آذر 1398 در 02:53

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار