گفت و گوی «فرهیختگان» با محمد هادی همایون در باب شأن اجتماعی حرم

حرم ها پیوندهای تمدن ساز برقرار می کنند

حرم یک نهاد اجتماعی است و باید آن را مانند یک نهاد اجتماعی در چرخه سیاستگذاری وارد کرد اما باید به این نکته توجه داشت که این نهاد اجتماعی دارای ریشه‌های معنوی و باطنی عمیقی است که این ریشه‌ها به ‌نوبه خود بر این کارکرد اجتماعی حرم تاثیر می‌گذارد.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 04 تیر 1399 در 10:20

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار