رضا کردلو:

درباره جنجال در حرم معصوم و جهل جماعت!‌

امروز این فیلمهای حمله به حرم حضرت معصومه و هتک حرمت آن مقام مقدس، به اسم زیارت(و البته زیارت زورکی) مرا یاد تصاویری که از صفین در حافظه ما ساخته شده است انداخت.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 27 اسفند 1398 در 00:24

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار