رئیسی خطاب به مسئولان عالی قضایی: در اتاق خود را باز بگذارید

رییس قوه قضائیه خطاب به مسئولان عالی دستگاه قضا تاکید کرد: در اتاق خود را باز بگذارید؛ آقایان اژه ای، مرتضوی، منتظری، بهرامی و هر کدام از دوستان که در جایگاه نظارت هستند؛ خودتان مسئله را پیگیری کنید و حرکت و برخورد کنید، این بسیار موضوع مهمی است.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 15 اردیبهشت 1399 در 13:50

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار