جلال، از نسل تضادها

شاید بتوان گفت مهم‌ترین دستاورد جلال، کم‌کردن فاصله میان روشنفکران مدرن و روحانیون و ایجاد زمینه برای اتحاد آنها در مقابل حکومت استبدادی شاه و اصالت‌دادن به مبارزه با غرب است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 18 شهریور 1399 در 08:49

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار