سردار قاآنی:

شهید سلیمانی قهرمان‌وفرمانده‌بی‌بدیل جبهه‌مقاومت بود

فرمانده نیروی قدس سپاه اظهار داشت: شهید سلیمانی قهرمان و فرمانده بی‌بدیل جبهه مقاومت بود و در هر میدانی که انقلاب اسلامی اقتضا می کرد، مردانه حاضر می شد، دلیرانه عمل میکرد و موفق از میدان خارج می‌شد.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 24 بهمن 1398 در 19:53

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار