فیلسوف اخلاق و سیاست آمریکایی:

اقدام آمریکا علیه ژنرال سلیمانی و تحریم غیرقابل توجیه است

«توماس مایکل اسکن‌لن» اظهار داشت: ترور ژنرال سلیمانی به‌لحاظ اخلاقی خطا بود. همچنین فکر می‌کنم که تحریم‌ها علیه ایران نیز غیرقابل توجیه و دفاع است.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 14 بهمن 1398 در 09:15

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار