توزیع واکسن کرونا در روسیه آغاز شد

کشور روسیه از امروز واکسن کرونا را در این کشور توزیع می‌کند.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 24 شهریور 1399 در 13:10

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار