سیدیاسر جبرائیلی:

اشتغال به‌مثابه ابزار

وقتی برای رفع یک نیاز برنامه‌ریزی می‌کنیم، از آنجایی که ناگزیر از به خدمت گرفتن نیروی کار برای اجرای این برنامه هستیم، طبیعتا اشتغال نیز ایجاد می‌شود. اما وقتی هدف برنامه‌ریزی صرفا ایجاد اشتغال باشد، ممکن است مشاغل ایجادشده نه مساله‌ای از مسائل مبتلابه کشور را حل کرده و نه نیازی را رفع کنند.
تقویم روزنامه فرهیختگانیکشنبه 20 مهر 1399 در 09:15

مورد عجیب سبلان‌پارچه و یادآوری مصائب تولیدکنندگان

ماجرای حبس 2400 بنگاه تولیدی توسط بانک‌ها

براساس آمار تنها 6درصد از تسهیلات بانکی در سال 98 به کارخانه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط داده شده و مابقی یا به شرکت‌های بزرگ دولتی یا به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها(برای فعالیت در بخش غیرمولد مثل سهام، مسکن و...) داده شده است.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 07 مهر 1399 در 09:17

سهم بنگاه‌های کوچک از تسهیلات بانکی ناعادلانه است

بنگاه‌های کوچک؛ ۷۹ درصد اشتغال، ۶ درصد سهم وام!

دومین موردی که در بررسی‌های آماری به‌چشم می‌خورد، درآمد این بنگاه‌ها و مقایسه آن با بنگاه بزرگ کشور است. طبق تحلیل‌های صورت‌گرفته در ١٠ ساله منتهی به سال 96 بخش صنعت اقتصاد ایران، سهم بزرگی از اشتغال در بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط داشته است.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 01 مرداد 1399 در 08:10

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار