عماد هلالات:

دولت ایران و فراموشی اقتصاد 20 میلیارد دلاری آسیای مرکزی

کارشناسان توانایی تجاری ایران با آسیای مرکزی را حدود 20 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌اند درحالی که حجم تجارت ایران با این منطقه حدود 2 میلیارد دلار است. نیاز است که با واردکردن بخش خصوصی و فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی از ظرفیت این کشورها بهترین استفاده را کرد.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 19 شهریور 1399 در 06:46

نگاهی به نحوه مواجهه کشورهای مختلف با تخلفات ورزشی مدیران

استعفا قبل از برکناری

معمولا پس از رسوایی‌ها یا سوءمدیریتی که در دوران یک حضور یک وزیر یا رئیس فدراسیون در مسند قدرت رخ می‌دهد خود آنها به این نتیجه می‌رسند که بهتر است از سمت خود کنار بروند یا اینکه ازسوی مقامات بالادستی خود برکنار می‌شوند.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 03 شهریور 1399 در 11:11

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار