فیلم/

طرح محدودیت های تردد تا ۲۰ فروردین ادامه دارد

تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 12 فروردین 1399 در 15:18

استاندار تهران تشریح کرد

جزئیات ممنوعیت‌های 13 فروردین/ توزیع کارت تردد برای شاغلین

استاندار تهران گفت: تمامی ممنوعیت‌های ترددی در استان تهران تا دو هفته ادامه دارد و برای روز 13 فروردین هم تمامی پارک ها و بوستان ها و مراکز تفریحی در تمام استان تهران تعطیل هستند و اجازه تجمع داده نخواهد شد.
تقویم روزنامه فرهیختگانجمعه 08 فروردین 1399 در 12:37

تردد همه خودروها به خارج از استان تهران ممنوع شد

معاون عمرانی استانداری تهران از ایجاد سامانه سفربرگ در تهران و همچنین در نظر گرفتن جریمه نقدی برای خودروهای متخلف خبر داد.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 06 فروردین 1399 در 13:54

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار