ترجمه کتاب خاطرات جان بولتون

حدیث آرزومندی بولتون برای ورود به کاخ سفید

بولتون در کتاب خاطرات خود که بارها از سوی دولت آمریکا تهدید شد جلوی انتشار آن گرفته میشود به بسیاری از وجوه نادیده مدیریت ترامپ در کاخ سفید پرداخته شده است.
تقویم روزنامه فرهیختگانچهارشنبه 04 تیر 1399 در 16:10

چرا پروژه حلقه فکری پرسش شکست خورده است؟

دشواری‌های ترجمه به‌جای تفکر

سردمداران سیاست‌های اقتصادی کشور در طول دهه‌ها از واژه نئولیبرالیسم برای تطهیر خود استفاده کرده و می‌کنند... اطلاق واژه نئولیبرالیسم بر اقتصاد کشور یک خطای شناختی توسط روشنفکران است.»
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 13 اردیبهشت 1399 در 09:37

آسمند مطرح کرد:

ترجمه ۱۰۰ مقاله توسط کارگروه‌های تخصصی زبان‌های ملل دانشگاه آزاد برای آگاهی از جهان پساکرونا

مدیر دفتر مطالعات، برنامه‌ریزی و تعالی ادبیات و زبان‌های معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی از ترجمه ۱۰۰ مقاله توسط اعضای کارگروه‌های تخصصی زبان‌های ملل این دانشگاه برای آگاهی از جهان پساکرونا خبر داد.
تقویم روزنامه فرهیختگاندوشنبه 01 اردیبهشت 1399 در 17:39

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

ابوالقاسم رحمانی:

آنچه آقای وزیر نگفت

محمدامین باقری‌کنی:

دلالت‌های مغفول یک نامه

محمد زارع‌شیرین‌کندی:

تجدد یا تجددها؟

جعفر حسن‌خانی:

نامه‌ای بر یک تامل

محمدمهدی فریدونی:

پازل ناتمام حل معضل مسکن

چرا بازاریابی سیاسی رویدادهای انقلاب اسلامی مهم است؟

جنایات، ولی بی‌مکافات

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار