بیکاری در آمریکا چندین برابر پیش‌بینی‌ها شده و این زنگ خطری برای آینده سیاسی رئیس‌جمهور آمریکاست

شستن مشکلات اقتصادی با تزریق وایتکس

کارشناسان با بررسی روند بیکاری پیش‌بینی کردند که افزایش بیکاری فعلی در آمریکا، فقط نوک کوه‌یخی است.
تقویم روزنامه فرهیختگانشنبه 06 اردیبهشت 1399 در 03:05

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار