حمله سایبری ناموفق رژیم صهیونیستی به بندر شهید رجایی

روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام دولت آمریکا و مقامات رسمی «یک دولت خارجی» مدعی شد که رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات «بندر شهید رجایی ایران» حمله سایبری داشته است.
تقویم روزنامه فرهیختگانسه شنبه 30 اردیبهشت 1399 در 14:32

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار