در گفت‌وگو با کارگردان فیلم دوزیست مطرح شد

جبر اجتماعی و قصه دوزیست شدن‌آدم‌ها

دوزیست یقه من را گرفته بود، یعنی به من گفت باید ساخته شوم و من هم ساختم، قبل از آن‌هم گفته بود باید من را بنویسید و ما هم نوشتیم. آدم‌های قصه دوزیست من را رها نمی‌کردند و قصه‌ای که اتفاق افتاده بود باید ساخته می‌شد.
تقویم روزنامه فرهیختگانپنجشنبه 17 بهمن 1398 در 01:14

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار